Informacja

Opublikowano: 11 stycznia, 2021

Wójt Gminy Złota informuje, że termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych powyżej 3,5 ton i płatność I raty tego podatku upływa z dniem 15 – go lutego 2021 roku.

Wójt Gminy

menu-circlecross-circle