INFORMACJA

Opublikowano: 2 lipca, 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej informuje, że jest możliwość uzyskania pomocy w formie artykułów żywnościowych ze Świętokrzyskiego Banku Żywności. Pomoc jest nieodpłatna. Aby otrzymać w/w pomoc dochód nie może przekraczać następującego kryterium dochodowego:
- 1542,20 zł osoba samotnie gospodarująca
- 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie

Wymagane dokumenty to:
- nakaz płatniczy z pola za 2021 rok
- zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy za miesiąc czerwiec 2021 rok
- ostatni odcinek z renty/emerytury za miesiąc czerwiec 2021 rok
- zaświadczenie o zasiłku chorobowym z KRUS/ZUS za miesiąc czerwiec 2021 rok
- ostatni odcinek o opłacaniu składki na ubezpieczenie KRUS

Wszystkie dokumenty należy składać od 5 lipca do 16 lipca 2021 roku, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej.

Szczegółowe informacje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej pod numerami telefonu: 41 3561 601 lub 41 3561 633 wew. 21 i 22

menu-circlecross-circle