INFORMACJA

Opublikowano: 14 stycznia, 2022

Wójt Gminy Złota informuje, że wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na I termin 2022 r. będą przyjmowane od         01 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. wraz z fakturami VAT ważnymi od  1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi: 110 litrów do ha użytków rolnych oraz 40 litrów do liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Druki wniosków można pobrać u sołtysa wsi lub w Urzędzie Gminy – pokój nr. 3.

 Wójt Gminy

menu-circlecross-circle