Informacja

Opublikowano: 14 stycznia, 2022

Wójt  Gminy   Złota  informuje , że  termin płatności  I raty  podatku  od  środków  transportowych upływa  z dniem 15 -go  lutego  2022 roku.

Wójt Gminy

menu-circlecross-circle