INFORMACJA

Opublikowano: 15 lipca, 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej informuje, że jest możliwość uzyskania pomocy w formie artykułów żywnościowych ze Świętokrzyskiego Banku Żywności. Pomoc jest nieodpłatna. Aby otrzymać w/w pomoc dochód nie może przekraczać następującego kryterium dochodowego:

- 1707,20 osoba samotnie gospodarująca 

- 1 320,00 dla osoby w rodzinie

Wymagane dokumenty to:

- nakaz płatniczy z pola za 2022 rok

- zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy za miesiąc lipiec 2022 rok

- ostatni odcinek z renty/emerytury za miesiąc lipiec 2022 rok

- zaświadczenie o zasiłku chorobowym z KRUS/ZUS za miesiąc lipiec 2022 rok

- ostatni odcinek o opłacaniu składki na ubezpieczenie KRUS

Wszystkie dokumenty należy składać od 1 sierpnia do 5 sierpnia 2022 roku, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej. Szczegółowe informacje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej  pod numerami telefonu: 41 3561 601 lub 41 3561 633 wew. 21 i 22.

Z uwagi na powyższe prosi się o wcześniejsze skompletowanie wymaganych dokumentów, gdyż wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą przyjmowane.

menu-circlecross-circle