INFORMACJA

Opublikowano: 18 stycznia, 2023

Wójt Gminy Złota informuje, że wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na I termin 2023 r. będą przyjmowane od 01 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. wraz z fakturami VAT ważnymi od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Druki wniosków można pobrać u sołtysa wsi lub w Urzędzie Gminy – pokój nr. 3.

Wójt Gminy Złota

menu-circlecross-circle