Informacja dot. biblioteki

Opublikowano: 15 lutego, 2022

Informujemy, że od stycznia 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej będzie dostępna dla użytkowników również w ostanie soboty miesiąca. Jest to podyktowane potrzebami i oczekiwaniami, głównie czytelników aktywnych zawodowo. Dla osób pracujących czas potrzebny na dotarcie do biblioteki często koliduje z godzinami otwarcia placówki i sobota staje się jedynym dniem, w którym mogą skorzystać z zasobów biblioteki. Dodatkowo wymóg otwarcia w soboty jest jednym z warunków otrzymania dofinansowania do zakupu nowości wydawniczych przez MKiDN. W wyznaczone soboty biblioteka będzie dostępna dla czytelników w godzinach 8.00-12.00. Serdecznie zapraszamy.

menu-circlecross-circle