Informacja dotycząca obchodów Święta Niepodległości

Opublikowano: 10 listopada, 2020
Starostwo Powiatowe w Pińczowie, jako główny organizator obchodzonych corocznie 11 listopada powiatowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, z przykrością informuje, że mając na względzie bezpieczeństwo oraz dynamiczną sytuację epidemiczną w kraju, a także uwzględniając specyfikę tego wydarzenia, podjęto decyzję o odstąpieniu w tym roku od organizacji uroczystości.
Decyzja ta zapadła w oparciu o obowiązujące, ogólnokrajowe zasady bezpieczeństwa i obostrzenia oraz przepisy sanitarne, dotyczące zakazu bądź ograniczeń w przeprowadzaniu wydarzeń gromadzących dużą liczbę uczestników.
- Czynimy to z żalem, bowiem organizowane od wielu lat powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz towarzyszące temu świętu wydarzenia, cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony naszych mieszkańców - Jednak zdrowie i bezpieczeństwo uczestników oraz minimalizowanie liczby potencjalnych kontaktów, które sprzyjają szybkiemu roznoszeniu się wirusa SARS-CoV-2, są dla nas celem nadrzędnym i wyrażamy nadzieję, że decyzja ta spotka się ze zrozumieniem z Państwa strony. Jednocześnie zachęcamy do uczczenia rocznicy tego ważnego dla Polaków święta we własnym zakresie, upamiętniając, w sposób kameralny i indywidualny, losy naszych bohaterów i odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów.
Przewodniczący Rady Powiatu                                     Starosta Pińczowski
 /-/ Ireneusz Gołuszka                                               /-/ Zbigniew Kierkowski
menu-circlecross-circle