Informacja o Świętokrzyskim Uniwersytecie Ludowym

Opublikowano: 1 kwietnia, 2022

O idei powstania Świętokrzyskiego Uniwersytetu Ludowego

Patronem Świętokrzyskiego Uniwersytetu Ludowego został ksiądz Władysław Siarkowski – duchowny katolicki, historyk i etnograf. Ks. Władysław Siarkowski całe swoje życie związany z ziemią kielecką. Poza etnografią interesował się historią i archeologią, śledził zachodzące zmiany w kulturze ludu kieleckiego.

Uniwersytet Ludowy

Świętokrzyski Uniwersytet im. ks. Władysława Siarkowskiego ma być miejscem, gdzie uczestnicy mogą uczestniczyć dobrowolnie w wybranych zajęciach, bez obciążenia koniecznością udziału w końcowych egzaminach, poddawaniu się ocenom. Uniwersytet jest miejscem, gdzie uczestnicy mają wpływ na funkcjonowanie, mają uprawnienia wyrażania swojego stanowiska zarówno wobec programu zajęć, jak i spraw organizacyjnych i socjalno-bytowych. Uniwersytet jest miejscem wspólnoty nauczycieli i słuchaczy, prawdziwie partnerskich relacji, przestrzeni, która daje słuchaczom możliwość spotkania się, nauki, wymiany myśli, przeżywania emocji, wspólnego wypoczynku i rekreacji. Jest to przestrzeń realizacji pasji, przyjazne i stymulujące środowisko.

Uniwersytet tworzy możliwość uzupełnienia kompetencji nabytych w drodze kształcenia formalnego oraz przygotowania uczestników do umiejętnego samorozwoju i samokształcenia. Uniwersytet jest "szkołą dla życia" tworzoną i rozwijaną przy aktywnym udziale i uczestnictwie uczestników. Udział w zajęciach i spotkaniach ma wypełniać życie pozytywnymi treściami i ma "budzić wartości, myśli, czucie i wolę społeczną". Najważniejsze zadania uniwersytetu to przede wszystkim edukacja nieformalna, pełnienie roli centrum spotkań kultury
i przygotowanie praktyczne uczestników do zaangażowania w sprawy społeczne i kulturalne.

Przewidywana liczba uczestników: min. 200 osób

Uczestnicy skorzystają z min. 1 działania edukacyjnego w ramach projektu. Do udziału w projekcie zapraszamy pełnoletnich mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego, niezależnie od statusu na rynku pracy. Z projektu mogą skorzystać również pełnoletni obywatele Ukrainy.

Oferta Uniwersytetu:

 • Wyjazdy integracyjny do kina i do kręgielni - 3 edycje, grupy po 20 osób
 • Zajęcia z zakresu rozwoju osobistego - 1 edycja, grupa 25 osób, 3 spotkania x 6 h
 • Warsztaty wizażu i stylu. Metamorfozy - 2 edycje, grupy po 15 osób, 6 spotkań
 • Scrapbooking - 1 edycja, grupa 15 osób, 2 spotkania x 6 h
 • Quilling - 1 edycja grupa 15 osób, 2 spotkania x 6 h
 • Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania - 1 edycja, grupa 15 osób, 4 spotkania x 6 h
 • Wyjazdy do instytucji kultury - 3 edycje, grupy po 45 osób
 • Carving - 2 edycje, grupy po 15 osób, 4 spotkania x 6 h
 • Wyjazd do restauracji - 2 edycje, grupy po 45 osób
 • Wydarzenia i imprezy integracyjne - 2 wydarzenia
 • IT i ICT w firmie - 1 edycja, grupa 10 osób, 4 spotkania x 4 h
 • Zakładanie i prowadzenie firmy - 1 edycja, grupa 15 osób, 4 spotkania x 5 h
 • Warsztaty kulinarne zero waste - 2 edycje, grupy po 10 osób, 4 spotkania x 4 h
 • Warsztaty fotografii - 1 edycja, grupa 6 osób, 2 spotkania x 3 h
 • Wizyta studyjna w celu poznania dobrych praktyk, 1 edycja grupa 45 osób

SIEDZIBA UNIWERSYTETU:

 1. Bąkowa 10C lok. LU1 25-213 Kielce

ZAPISY i SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

tel. 691-917-504, e-mail: kgw.widelczanki@gmail.com

Realizator projektu:

Koło Gospodyń Wiejskich „Widełczanki”

Wiedełki 27

26-021 Daleszyce

menu-circlecross-circle