Informacja Wójta Gminy Złota

Opublikowano: 3 listopada, 2020

Informuję, że w związku z wprowadzoną pracą zdalną w administracji publicznej mającą zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2., zwracam się z prośbą o - w miarę możliwości - odroczenie załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Złotej i innych gminnych jednostkach organizacyjnych.

Zadania o charakterze publicznym wykonywane przez Urząd Gminy w Złotej będą się ograniczały wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Zapewniam, że Urząd Gminy w Złotej pracuje i jest do Państwa dyspozycji w sprawach niezbędnych, niemniej jednak zmniejszenie intensywności osobistych kontaktów przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby, dlatego wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów.

Informuję także, że wiele spraw można omówić, a nawet załatwić przez telefon, a także e-mailem (ug@noclegbusko.pl) lub przez ePUAP.

Podajemy numery rachunków bankowych:

Rachunek bankowy do uiszczania należności z tytułu podatków i opłat

49 8509 0002 2004 4000 0404 0001

Rachunek bankowy do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

79 8509 0002 2004 4000 0404 0043

Kontakt z Urzędem Gminy w Złotej: 41 3561-601, 41 3561-633

Więcej informacji na stronie internetowej: www.gminazlota.pl

Wójt Gminy Złota
Tadeusz Sułek

menu-circlecross-circle