„Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego”

Opublikowano: 31 sierpnia, 2022

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych i pracowników
UG, członków KGW i OSP oraz aktywnych mieszkańców gmin na szkolenie e-learningowe pn.

Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego”.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 15 sierpnia do 30 września 2022 roku na platformie e-learningowej
www.cdrkursy.pl.
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesie
rozwoju lokalnego.

Szkolenie składa się z pięciu modułów edukacyjnych:

1. Teoretyczne podstawy rozwoju zasobów lokalnych

2. Partycypacja społeczna w procesie rozwoju lokalnego

3. Zasoby gminy

4. Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego

5. Fundusz sołecki „Krok po kroku”

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Rekrutacja na szkolenie trwa od 8 sierpnia do 23 września 2022 roku.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę eCDR pod adresem:
https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/
Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności zarejestrować się, następnie zalogować i zapisać się na szkolenie.
Instrukcja zapisów na szkolenie znajduje się pod adresem:
https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem
i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia.
Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej umożliwiającego rejestrację
do systemu eCDR oraz platformy e-learningowej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z treści szkolenia jest
przeglądarka internetowa. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają na wskazany w zgłoszeniu adres email link z dostępem do
szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest
pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

Zwracamy się w prośbą o rozpowszechnienie informacji o szkoleniu na terenie Państwa gminy. Będziemy wdzięczni za
umieszczenie informacji w ogólnodostępnych miejscach, a także na stronie internetowej oraz
w mediach społecznościowych celem poinformowania jak największej liczby chętnych.

menu-circlecross-circle