Jakie rozwiązania dla OSP wprowadza Tarcza 4.0 – COVID-19?

Opublikowano: 24 sierpnia, 2020

W ustawie znajduje się kilka rozwiązań dla organizacji pozarządowych (OSP), w tym mechanizm umarzalnych mikropożyczek do maksymalnie  5.000 zł na działalność gospodarczą i statutową.

Mikropożyczki mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów działalności statutowej lub gospodarczej organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oznacza to, że ze wsparcia skorzystają także te OSP, które działalności gospodarczej nie prowadzą.

Niestety, nie wszystkie OSP kwalifikują się do pomocy i nie dla wszystkich pomoc będzie dostępna w pełnej wysokości.

Aby ubiegać się o pożyczkę należy spełnić kilka warunków:

  • przychód podmiotu w poprzednim roku bilansowym (2019) nie może przekroczyć 100 000 zł,
  • wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów podmiotu w poprzednim roku bilansowym,
  • działalność musi być prowadzona przed dniem 1 kwietnia 2020 roku,
  • pożyczka udzielana jest w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Ustawa nie zawiera katalogu wydatków, na jakie można przeznaczyć otrzymane środki, jedynie, że pomoc udzielana jest w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Organizacje, które będą uprawnione do skorzystania z pomocy, mogą liczyć na umorzenie pożyczki, po warunkiem, że będą prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

Jeśli Pożyczkobiorca nie spełni warunku umorzenia – ma obowiązek spłaty pożyczki wraz z odsetkami.

Pożyczki udzielane są z Funduszu Pracy przez Powiatowe Urzędy Pracy właściwe ze względu na siedzibę podmiotu.

Linki do wniosku:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Zasady ubiegania się o pożyczkę dla organizacji pozarządowej:

https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzda_pozyczki_org/15zzda_zasady_v1_24.06.2020.pdf

menu-circlecross-circle