Jednogłośne absolutorium dla wójta

Opublikowano: 24 czerwca, 2021

Radni Gminy Złota jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Złota Tadeuszowi Sułkowi podczas sesji, która odbyła się  24.06.2021 r.

Głosowanie poprzedziła konieczna w tym wypadku prezentacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złota, a także debata nad „Raportem o stanie Gminy Złota za 2020 r.”. Opinia RIO, która nadzoruje działalność finansową gminy przez cały rok, była pozytywna. Zastrzeżeń do wykonania budżetu nie miała również Komisja Rewizyjna.

/UG Złota/

menu-circlecross-circle