Kalendarz

Wydarzenia w miesiącu maj 2024

 • Tydzień Bibliotek

  Tydzień Bibliotek

  Cały dzień
  9 maja, 2024

  Tydzień Bibliotek

 • Tydzień Bibliotek

  Tydzień Bibliotek


  13 maja, 2024

  Tydzień Bibliotek

 • Tydzień Bibliotek

  Tydzień Bibliotek


  16 maja, 2024

  Tydzień Bibliotek

 • Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Złota

  Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Złota

  Cały dzień
  17 maja, 2024

  Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 17 maj 2024 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby i rodzaju Stałych Komisji Rady Gminy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Złota.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złota.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Złota.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
  10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę LVII/408/2024 z dnia 27 marca 2024 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2024.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Złota.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Złota.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
  14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2024-2031.
  1. Interpelacje i zapytania.
  2. Wolne wnioski.
  3. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy Złota

  Lucjan Adamczyk

 • Tydzień Bibliotek

  Tydzień Bibliotek


  19 maja, 2024

  Tydzień Bibliotek

  Zapraszamy na zawody wędkarskie

  Zapraszamy na zawody wędkarskie

  Cały dzień
  19 maja, 2024

  Zarząd Koła PZW w Złotej zaprasza członków na spławikowe zawody wędkarskie o MISTRZOSTWO KOŁA w dniu 19.05.2023 r. na zbiorniku „Żurawniki”.

  Zbiórka zawodników o godz. 5:00

  Rozpoczęcie zawodów o godz. 5:30

  Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody.

  Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 17.05.2024 r.

  Zgłoszenia pod numerami telefonów: 601 270 045, 601 519 071, 609 374 596.

  Zarząd Koła PZW w Złotej

 • Dzień Dziecka

  Dzień Dziecka


  29 maja, 2024

  dzien dziecka

menu-circlecross-circle