Kalendarz

Wydarzenia w miesiącu maj 2024

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
29 kwietnia, 2024
30 kwietnia, 2024
1 maja, 2024
2 maja, 2024
3 maja, 2024
4 maja, 2024
5 maja, 2024
6 maja, 2024
7 maja, 2024
8 maja, 2024
9 maja, 2024(1 wydarzenie)

Cały dzień: Tydzień Bibliotek

Cały dzień
9 maja, 2024

Tydzień Bibliotek

10 maja, 2024
11 maja, 2024
12 maja, 2024
13 maja, 2024(1 wydarzenie)

Cały dzień: Tydzień Bibliotek


13 maja, 2024

Tydzień Bibliotek

14 maja, 2024
15 maja, 2024
16 maja, 2024(1 wydarzenie)

Cały dzień: Tydzień Bibliotek


16 maja, 2024

Tydzień Bibliotek

17 maja, 2024(1 wydarzenie)

Cały dzień: Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Złota

Cały dzień
17 maja, 2024

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 17 maj 2024 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby i rodzaju Stałych Komisji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Złota.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złota.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Złota.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę LVII/408/2024 z dnia 27 marca 2024 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Złota.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Złota.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2024-2031.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski.
 3. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Złota

Lucjan Adamczyk

18 maja, 2024
19 maja, 2024(2 wydarzenia)

Cały dzień: Tydzień Bibliotek


19 maja, 2024

Tydzień Bibliotek

Cały dzień: Zapraszamy na zawody wędkarskie

Cały dzień
19 maja, 2024

Zarząd Koła PZW w Złotej zaprasza członków na spławikowe zawody wędkarskie o MISTRZOSTWO KOŁA w dniu 19.05.2023 r. na zbiorniku „Żurawniki”.

Zbiórka zawodników o godz. 5:00

Rozpoczęcie zawodów o godz. 5:30

Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 17.05.2024 r.

Zgłoszenia pod numerami telefonów: 601 270 045, 601 519 071, 609 374 596.

Zarząd Koła PZW w Złotej

20 maja, 2024
21 maja, 2024
22 maja, 2024
23 maja, 2024
24 maja, 2024
25 maja, 2024
26 maja, 2024
27 maja, 2024
28 maja, 2024
29 maja, 2024(1 wydarzenie)

09:30: Dzień Dziecka


29 maja, 2024

dzien dziecka

30 maja, 2024
31 maja, 2024
1 czerwca, 2024
2 czerwca, 2024(1 wydarzenie)

16:00: Dzień Dzieecka w Stawiszycach


2 czerwca, 2024

menu-circlecross-circle