Kalendarz

Tydzień z maj 13th

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
13 maja, 2024(1 wydarzenie)

Cały dzień: Tydzień Bibliotek


13 maja, 2024

Tydzień Bibliotek

14 maja, 2024
15 maja, 2024
16 maja, 2024(1 wydarzenie)

Cały dzień: Tydzień Bibliotek


16 maja, 2024

Tydzień Bibliotek

17 maja, 2024(1 wydarzenie)

Cały dzień: Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Złota

Cały dzień
17 maja, 2024

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 17 maj 2024 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby i rodzaju Stałych Komisji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Złota.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złota.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Złota.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę LVII/408/2024 z dnia 27 marca 2024 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Złota.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Złota.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2024-2031.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski.
 3. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Złota

Lucjan Adamczyk

18 maja, 2024
19 maja, 2024(2 wydarzenia)

Cały dzień: Tydzień Bibliotek


19 maja, 2024

Tydzień Bibliotek

Cały dzień: Zapraszamy na zawody wędkarskie

Cały dzień
19 maja, 2024

Zarząd Koła PZW w Złotej zaprasza członków na spławikowe zawody wędkarskie o MISTRZOSTWO KOŁA w dniu 19.05.2023 r. na zbiorniku „Żurawniki”.

Zbiórka zawodników o godz. 5:00

Rozpoczęcie zawodów o godz. 5:30

Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 17.05.2024 r.

Zgłoszenia pod numerami telefonów: 601 270 045, 601 519 071, 609 374 596.

Zarząd Koła PZW w Złotej

menu-circlecross-circle