KGW - zapraszamy do udziału w Konkursie!!!

Opublikowano: 20 września, 2021
Świętokrzyski Oddział Regionalny ARIMR Kielce organizuje kolejną edycję Konkursu "Koło ARiMR w sercu wsi"dla KGW z terenu województwa świętokrzyskiego.
🔵Celem Konkursu jest spopularyzowanie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności wiejskich; promocja wsparcia dla KGW z budżetu państwa
i efektów udzielanej pomocy finansowej, zachęcenie do tworzenia nowych organizacji i rejestracji ich w Krajowym Rejestrze KGW.
🔵Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego sposoby wykorzystania przez KGW otrzymanej z ARiMR pomocy finansowej.
menu-circlecross-circle