Kolejne umowy podpisane

Opublikowano: 23 lutego, 2022

W Urzędzie Gminy Złota podpisane zostały dwie kolejne umowy. Pierwsza z nich na zadanie związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz termomodernizacją budynku biurowego (po byłym posterunku policji) przy ul. Parkowej w Złotej oraz budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej.

Natomiast drugie zadanie do również przedsięwzięcie związane z przygotowaniem dokumentacji oraz termomodernizacją budynku świetlicy w Stawiszycach.

Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek wraz ze Skarbnikiem Gminy Ewą Pawełczak podpisali umowy z firmami które złożyły najkorzystniejsze oferty, tj. odpowiednio Zakładem Remontowo-Budowlanym, Andrzej Olesiński z Wolicy oraz Zakładem Remontowo- Budowlanym, Jarosława Olesińskiego z Buska-Zdroju.

Szczegóły poszczególnych zadania w specyfikacji przetargowej na stronie www.bip.gminazlota.pl

umowy

umowy

menu-circlecross-circle