Kolektory słoneczne – można się jeszcze zapisać!

Opublikowano: 3 sierpnia, 2020

Gmina Złota informuje, że dzięki poczynionym oszczędnościom, istnieje możliwość dopisania kilkunastu gospodarstw do projektu instalacji kolektorów słonecznych. Przewidywany termin montażu to druga połowa sierpnia oraz miesiąc wrzesień 2020 roku.

Projekt realizowany w ramach partnerstwa z projektem pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 "Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Osi III "Efektywna i zielona energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Dofinansowanie na poziomie ok. 60%.

Termin zgłoszeń do 15 sierpnia 2020 r.

Szczegóły pod numerem tel. UG Złota - 41 356 16 33 wew. 19.

menu-circlecross-circle