Komunikat meteorologiczny

Opublikowano: 4 kwietnia, 2023

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Przymrozki
Obszar województwo świętokrzyskie
powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki,
pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski
Sytuacja meteorologiczna Wartości dodatnie temperatur powietrza wystąpiły już w prawie całym kraju. Wyjątkami są
Suwalszczyzna oraz obszary podgórskie, gdzie prognozuje się przekroczenie 0°C w ciągu
najbliższych godzin. W wyżej położonych partiach Sudetów i Karpat temperatury pozostaną
ujemne w ciągu dnia, a po wieczornym ochłodzeniu ponownie będą ujemne na terenie całego
kraju. Jedynie nad morzem będą się wahały w okolicy 0°C.

menu-circlecross-circle