Komunikat meteorologiczny z godz. 06:55 dnia 23.04.2020

Opublikowano: 23 kwietnia, 2020

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Przymrozki
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski oraz powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski
Sytuacja meteorologiczna Na terenie wojewdztwa zaobserwowano temperaturę minimalną od -3.4°C (Raków) do 6.5°C (Święty Krzyż). Temperatura przy gruncie na przeważającym obszarze była ujemna, najniższą wartość -5.9°C zaobserwowano w Rakowie. W najbliszych godzinach prognozuje się wzrost temperatury.

menu-circlecross-circle