Komunikat meteorologiczny z godz. 08:14 dnia 29.11.2020

Opublikowano: 30 listopada, 2020

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Oblodzenie
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
oraz powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki,
sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski
Sytuacja meteorologiczna Na przeważającym obszarze występują obecnie ujemne temperatury gruntu, co miejscami
powoduje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po występujących w nocy opadach
mokrego śniegu, z tego powodu drogi i chodniki miejscami mogą być bardzo śliskie. W ciągu
dnia prognozowany jest wzrost temperatury gruntu powyżej 0°C.

menu-circlecross-circle