Komunikat meteorologiczny z godz. 18:48 dnia 26.01.2021

Opublikowano: 27 stycznia, 2021

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Oblodzenie
Obszar województwo świętokrzyskie
powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki,
pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski
Sytuacja meteorologiczna Wszędzie występuje już temperatura poniżej 0°C, co powoduje zamarzanie mokrych nawierzchni i ich oblodzenie. Prognozowany jest dalszy spadek temperatury.

menu-circlecross-circle