Komunikat meteorologiczny z godz. 22:23 dnia 04.02.2021

Opublikowano: 5 lutego, 2021

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Oblodzenie
Obszar województwo świętokrzyskie
powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki,
pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski
Sytuacja meteorologiczna Na przeważającym obszarze temperatura powierzchni spadła już poniżej 0°C, co powoduje
zamarzanie mokrych nawierzchni i ich oblodzenie.

menu-circlecross-circle