KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju

Opublikowano: 11 lipca, 2024

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Chroberz, zaopatrującego w wodę mieszkańców, miejscowości: Chroberz. Rudawa, Nieprowice. Wojsławie. Niegosławice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w- Busku - Zdroju informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Chroberz o decyzji znak: NHS.9020.14.77.2024 z dnia 1 lipca 2024 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Chroberz. z uwagi
na to. iż w próbce wody pobranej z w/w wodociągu wykryte zostały bakterie z grupy coli w' ilości 9 jtk/IOOml (w badanych próbkach nie stwierdzono obecności Escherichia coli i en/erokoków).

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju wydal decyzję dopuszczającą warunkowo wodę do spożycia z wodociągu publicznego Chroberz do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.

Bakterie w takiej ilości nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak do czasu przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, do celów konsumpcyjnych tj.: dopicia, przygotowywania posiłków i potraw, domycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, powinna być używana woda wyłącznie po gotowaniu przez minimum 2 minuty .

Do innych celów woda może być wykorzystywana bez ograniczeń.
Z uwagi na prowadzona dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

menu-circlecross-circle