Modernizujemy drogi gminne i dojazdowe

Opublikowano: 20 sierpnia, 2020

Samorząd Gminy Złota realizuje zadanie pod nazwą  „ASFALTOWA DROGA DO KAŻDEGO SIEDLISKA. Przebudowa dróg lokalnych - wewnętrznych na terenie Gminy Złota ETAP –IV”.

Obecnie firma, której oferta okazała się najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym, realizuje modernizację dróg w miejscowości Wojsławice i Chroberz. Kolejne odcinki do realizacji czekają m.in. w Nieprowicach, Niegosławicach, Złotej, Pełczyska i Kostrzeszynie.

O postępie prac będziemy informowali na bieżąco.

menu-circlecross-circle