OBWIESZCZENIE

Opublikowano: 21 marca, 2023

Gminnej Komisji Wyborczej w Złotej

z dnia 21 marca 2023 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Złota zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023 r.

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Gminna Komisja Wyborcza w Złotej podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Złota zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023 r.

Listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym przyznano następujące numery:

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNY WARSZAWA
2 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWA PIECZONKI

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Złotej

Przemysław Adam Płatek

menu-circlecross-circle