Ochotnicy obradowali

Opublikowano: 17 lutego, 2022

W dniu 10 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Złotej. Wzięli w nim udział Wójt Gminy Złota, a jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego OSP Tadeusz Sułek. Sekretarz Gminy Złota a zarazem Przewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Gołuszka oraz Pani Jolanta Fichtel – Wicewójt.

Podczas spotkania podsumowano 2021 rok. Uzgodniono i zatwierdzono „Harmonogram zebrań sprawozdawczo – wyborczych    w jednostkach OSP na terenie Gminy Złota w 2022 roku” oraz plan pracy zarządu na 2022 rok.

Głównym tematem spotkania była dyskusja na temat Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Prezes Zarządu Tadeusz Sułek omówił najważniejsze zagadnienia dotyczące zasad składania wniosków o przyznanie świadczenia ratowniczego dla druhów OSP. Każdy z druhów otrzymał wzór wniosku stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 316) oraz wzór oświadczenia świadka.

Na tym posiedzenie zakończono.

obradowali

menu-circlecross-circle