OFERTA DLA MŁODZIEŻY

Opublikowano: 24 maja, 2021

Kierownik 13-3 Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Pińczowie informuje, że posiadamy wolne miejsca  w Szkole Branżowej oraz w klasie

VII i VIII Szkoły Podstawowej i możliwość  bezpłatnego zakwaterowania i  wyżywienia w internacie  .

Ofertę kierujemy do młodych ludzi w wieku 15-18 lat ,którzy mają trudności w nauce, powtarzających klasy, u których istnieje uzasadniona obawa nieukończenia  szkoły w przyjętym trybie kształcenia . Przyjmujemy młodzież, która wywodzi się ze środowisk o szczególnie trudnej sytuacji społecznej i materialnej, a także do tych, którzy pozostają poza systemem oświaty i nie realizują obowiązku szkolnego.

Młodym ludziom , którzy nie mają sprecyzowanych planów, co do dalszego kształcenia oferujemy możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu z przygotowaniem praktycznym u pracodawców różnych branż lub odbycia przyuczenia  do wykonywania określonej pracy (Szkoła Podstawowa). Uczestnik ma możliwość  korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej.

13-3 Ośrodek Szklenia i Wychowania organizuje dla młodzieży liczne kursy      i szkolenia dające większe możliwości znalezienia pracy .W ośrodku młodzież ma możliwość uczestniczyć w  ciekawych zajęciach kulturalno-oświatowych.

13-3 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pińczowie zapewnia praktykę ,za którą uczeń otrzymuje wynagrodzenie.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu  41 357 61 93 , adres mailowy  osiw.pinczow@ohp.pl

                                                                                      Z poważaniem

                                                                      Kierownik 13-3 OSIW w Pińczowie

                                                                                    Jerzy Łaganowski

menu-circlecross-circle