OGŁOSZENIE - stypendium

Opublikowano: 25 sierpnia, 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej informuje, że od 1 września do 15 września 2022 r. można składać wnioski o stypendia szkolne. Wnioski wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 1. Więcej informacji pod numerem telefonu 41 3561 633 wew. 21.

Potrzebne dokumenty:

  1. Zaświadczenia / oświadczenia o dochodach członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie (z zakładu pracy*, urzędu skarbowego (TYLKO OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ)*, odcinek renty* lub emerytury*, odcinek z KRUS o opłacaniu składki na ubezpieczenie, nakaz płatniczy za 2022 r.),
  2. Zaświadczenie / oświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu bezrobotnego,
  3. Zaświadczenie / oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z GOPS,
  4. Zaświadczenie / oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (np. alimenty).
  5. Zaświadczenie z KRUS / ZUS o chorobówkach (za sierpień 2022 r.)

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZA MIESIĄC SIERPIEŃ 2022 r.

menu-circlecross-circle