OSP Złota zrealizowała kolejny projekt

Opublikowano: 17 września, 2020

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej zakończyli realizację kolejnego projektu grantowego z LGD Ponidzie.  Operacja pt. ”Wydanie informatora pn. Bezpieczna Gmina Złota”  została zrealizowana we współpracy z Gminą Złota.

Całkowity koszt zrealizowanego projektu  to kwota 10 247,91 zł., z czego 9 975,00 zł stanowi dotacja ze środków projektu a 272,91 zł to wkład własny jednostki OSP Złota. W ramach realizacji grantu opracowano oraz wydano 1 000 sztuk „Informatora” w formie książkowej w formacie A-5.

Informator zawiera ogólną charakterystykę Gminy Złota, charakterystykę jej sfery społecznej, technicznej i gospodarczej oraz charakterystykę jej środowiska przyrodniczego. Zamieszczono też podstawowe informacje o poszczególnych sołectwach gminy oraz jednostkach organizacyjnych i instytucjach.

Druhowie ze Złotej planują kolportaż wydanego informatora wśród mieszkańców gminy oraz gości odwiedzających gminę. Głównym celem przyświecającym realizacji projektu była chęć promocji zarówno Gminy Złota jak i promocji złockiej jednostki OSP. Druhowie mają nadzieję, że wydany Informator spełni te oczekiwania i pozwoli społeczeństwu bliżej zapoznać się z licznymi walorami i pięknem „złockiej ziemi”.

Zarząd OSP Złota dziękują Gminie Złota - partnerowi realizowanej operacji  za wszelką okazaną pomoc przy realizacji projektu.

menu-circlecross-circle