OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:14

Opublikowano: 5 maja, 2021

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 14:00 dnia 05.05.2021 do godz. 23:00 dnia 05.05.2021

Obszar: Zlewnia Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu w tym również burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

menu-circlecross-circle