Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych

Opublikowano: 15 marca, 2022

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości sp. z o.o. informuje, iż nabór wniosków do projektu „Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania  1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy,  Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

rozpocznie się od  21 marca 2022 roku.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa  i stworzenie miejsc pracy dla 43 osób otrzymujących dotację (29 kobiet,14 mężczyzn) w wieku 18  - 29 lat,

które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie nie posiadają zatrudnienia – są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, nie uczą się (za wyjątkiem nauki zaocznej) , zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności   osoby  z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ,tj. osób zaliczanych do kategorii NEET,  osoby z niepełnosprawnościami, kobiety  i osoby o niskich kwalifikacjach.

  W ramach projektu oferujemy Uczestnikom wsparcie obejmujące:

  1. INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
  2. SZKOLENIE dotyczące zakładania i prowadzenia własnej

                   działalności gospodarczej.

  1. SPOTKANIE Z EKSPERTEM DOTACYJNYM
  2. WSPARCIE FINANSOWE 23.050,00zł na rozpoczęcie własnej działalności

                  gospodarczej.

  1. WSPARCIE POMOSTOWE do 15.600,00 zł NETTO przez okres pierwszych

                  6 miesięcy prowadzenia firmy (2 600,00 zł netto/miesiąc/firmę).

Nie wymagany jest  wkład własny finansowy – udział w projekcie jest  bezpłatny !

Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie informacji o projekcie m.in. poprzez zamieszczenie informacji o projekcie na Państwa stronie internetowej i/lub profilach w mediach społecznościowych.

Projekt jest działaniem publicznym i ma wesprzeć osoby pozostające bez zatrudnienia w trudnej sytuacji na rynku pracy. Dzięki Państwa pomocy będziemy mogli dotrzeć do jak największej ilości osób.

W razie możliwości prosimy również o zamieszczenie informacji o projekcie na Państwa stronie internetowej - w załączeniu przekazujemy plakat

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 21 marca 2022 r. w biurach :

Starachowice, ul. Zgodna 2, tel. 41 275 19 05  oraz do punktu rekrutacyjnego w

Akademii Przedsiębiorczości:  Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134.

Więcej informacji na temat projektu na naszej stronie http://rig.org.pl/projekty-realizowane/

https://ap.org.pl/projekty/pierwsza-firma/ W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny.

Z góry dziękujemy za wsparcie w promocji projektu, prosimy o kierowanie zainteresowanych osób do naszych biur.

menu-circlecross-circle