Pomoc żywnościowa. Paczki trafiły do mieszkańców

Opublikowano: 14 maja, 2020

Po raz kolejny w naszej gminie zrealizowany został program „Pomoc żywnościowa na lata 2014-2020”, w ramach którego mieszkańcy naszej gminy otrzymali pomoc w postaci paczek żywnościowych. W majowej edycji wsparcie trafiło do 910 osób. Pomoc żywnościowa jest pomocą doraźną na, którą wciąż istnieje zapotrzebowanie. W rozdysponowanie żywności zaangażowani byli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy Złota oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

menu-circlecross-circle