Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Opublikowano: 31 stycznia, 2022

W sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

menu-circlecross-circle