Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Opublikowano: 21 grudnia, 2022
POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 21.12.2022 r. godz. 9.30
Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9.30 dnia 21.12.2022 r. do godz. 24.00 dnia 21.12.2022 r.
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego, wzmożonego ruchu samochodów i emisji ze źródeł przemysłowych.
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 21.12.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów z dni 20.12.2022 r. i 21.12.2022 r. oraz prognoz warunków meteorologicznych.
Dzień 21.12.2022 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 21.12.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiat pińczowski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 21.12.2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: około 37 tys. mieszkańców.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności ·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

·      osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

menu-circlecross-circle