Pożegnanie ze szkołą – pożegnanie absolwentów Szkoły Podstawowej w Złotej

Opublikowano: 29 czerwca, 2022

„Życie składa się z przywitań i pożegnań” – to słowa francuskiego pisarza Wiktora Hugo. Te pierwsze są radosne i zapowiadają coś nowego, pożegnania uświadamiają nam, że coś się kończy. Dla uczniów klasy ósmej zakończył się pewien etap - 24 czerwca 2022 roku podczas uroczystej akademii pożegnali się ze szkołą, nauczycielami i młodszymi kolegami. Przybyłych na uroczystość gości, rodziców, nauczycieli i uczniów powitała Pani Dyrektor Mariola Warzecha i przekazała głos tegorocznym absolwentom. Akademia rozpoczęła się uroczystym ślubowaniem uczniów klas ósmych. W części artystycznej uczniowie wierszem  i piosenką oraz symbolicznymi kwiatami podziękowali dyrekcji, nauczycielom, wychowawcy, pracownikom szkoły, wójtowi gminy Złota Tadeuszowi Sułkowi oraz rodzicom.

Tradycją naszej szkoły stało się, że uczniowie kończących klas pozostawiają w szkole pamiątki. Tegoroczni absolwenci zwyczajowo zasadzili  różę -  Różę Absolwenta 2022, aby rozkwitała kwiatem szczęścia, miłości i mądrości. Tegoroczni abiturienci przekazali również na ręce Pani Dyrektor pamiątkową tablicę – tarczę szkolną z dedykacją: „Dziękujemy za dar najpiękniejszy,  za wiedzę i serce” – Absolwenci klasy 8 Szkoły Podstawowej w Złotej z nazwiskami uczniów klasy ósmej.

pożegnanie pożegnanie

Następnie starszych kolegów pożegnali uczniowie klas siódmych. Każdy z tegorocznych absolwentów dostał pamiątkowy upominek.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie wyróżniającym się uczniom świadectw i nagród przez Panią Dyrektor. Pana wójt Tadeusz Sułek wręczył Nagrodę Wójta Gminy Złota  najlepszemu tegorocznemu absolwentowi – Julii Purchli.

Kolejnym etapem uroczystości były nagrody i wyróżnienia:

-  dla uczniów klasy VII b za najwyższą średnią klasy w szkole (otrzymali Puchar ufundowany prze dyr. szkoły wypełniony słodyczami),

- dla uczennicy Anny Rasińskiej za najwyższą średnią ocen w szkole,

- dla Bartosza Remiona za opuszczenie jak najmniejszej liczby godzin podczas roku szkolnego,

- dla Wiktora Litwińskiego za pasję, wytrwałość i godne  reprezentowanie szkoły w zawodach pływackich.

Certyfikat za zaangażowanie w program Misja Kieszonkowe z rąk Pani Dyrektor otrzymała  pani Mirosława Nowak-Wawrecka  a uczestnicy misji – uczniowie  kl. V dyplomy.

Medale i dyplomy  za Aktywny Udział w Programie Szkolny Klub Sportowy otrzymali: wójt gminy Złota pan Tadeusz Sułek, dyrektor ZPO w Złotej pani Mariola Warzecha, nauczyciele  wychowania fizycznego pan Marek Purchla i pan Robert Siemieniec oraz uczennice klas ósmej. Ministerstwo Sportu i Polski Komitet Olimpijski uhonorował naszą szkołę dyplomem za Najbardziej Inspirującą Szkołę w sporcie.

Na koniec uroczystości pani dyrektor wręczyła puchary i złożyła podziękowała za przyjaźń, wsparcie i pomoc  sponsorom i przyjaciołom szkoły.

menu-circlecross-circle