Program „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych..."

Opublikowano: 30 lipca, 2020

„Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, który wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Sektor organizacji pozarządowych odgrywa istotną rolę w rozwiązywaniu wielu problemów społecznych, zwłaszcza w skali regionalnej i lokalnej. Organizacje z odpowiedzialnością, poświęceniem i energią zaangażowały się w przeciwdziałanie skutkom pandemii w swoich lokalnych społecznościach. Jednocześnie jej skutki nie ominęły sektora NGO i wiele organizacji stanęło w obliczu problemów finansowych, wpływających na ograniczenie skali i zakresu działań, a często będących przyczyną zawieszenia aktywności.

Fundusz Pomocowy skierowany jest w pierwszej kolejności do organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za realizację programów PAFW. Na kolejnych etapach Programu przewidziano także wsparcie dla innych organizacji pozarządowych, których działalność jest zgodna z misją PAFW – w tym ogłoszony właśnie otwarty konkurs grantowy.

Od 14 lipca do 11 sierpnia 2020 roku zapraszamy do składania wniosków w konkursie grantowym, oferującym wsparcie programowe i instytucjonalne dla organizacji z całej Polski, które mierzą się z problemami wynikającymi z pandemii. Budżet konkursu to milion złotych.

Konkurs oferuje wsparcie, którego priorytetem jest zaspokojenie najpilniejszych potrzeb organizacji, ale przede wszystkim środki na konkretne działania, realizowane od września 2020 r. do czerwca 2021 r., których celem jest łagodzenie lub przeciwdziałanie skutkom kryzysu spowodowanego pandemią. Wsparcie to obejmować może także społeczności, w których działają organizacje społeczne lub beneficjenci ich działań. Konkurs adresowany jest do fundacji i stowarzyszeń, których działalność jest zgodna z misją PAFW i prowadzona w następujących obszarach: wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości oświaty; rozwój potencjału społeczności lokalnych i sektora organizacji pozarządowych oraz przeka¬zywanie polskich doświadczeń na Wschód.

Realizatorem „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” jest Fundacja Edukacja dla Demokracji – wieloletni partner PAFW w prowadzeniu programu „Przemiany w Regionie” (RITA).

Więcej informacji:
Ewa Sobiesak, fundusz@fed.org.pl, tel. 601 458 411

menu-circlecross-circle