Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej

Opublikowano: 8 sierpnia, 2022

Celem operacji jest przeszkolenie osób w zakresie sieciowania Kół Gospodyń Wiejskich: klastrowania, tj. zawiązywania partnerstw międzysektorowych, komunikacji interpersonalnej, naturalnych sposobów produkcji i przetwórstwa żywności, ziół, produkcji naturalnych leków, kosmetyków, nalewek, itp. oraz podstaw w handlu internetowym.

Cele szczegółowe operacji obejmują:

· Ogólnopolskie szkolenie on-line dla członków KGW w zakresie zdobycia nowej, praktycznej wiedzy przydatnej do wytwarzania produktów o podwyższonych walorach zdrowotnych oraz wykorzystania dóbr natury

· Kurs e-learningowy dla animatorów przedsiębiorczości wiejskiej

· Wyjazd studyjny połączony z obserwacją procesów sieciowania i nawiązywania partnerstw.


Kontakt:
Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, tel. +12 662 44 32, e-mail: agnieszka.piotrowska@urk.edu.pl

 
menu-circlecross-circle