Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

Opublikowano: 8 listopada, 2021

poznaj Polskę

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” Gmina Złota otrzymała Dofinansowanie w wysokości 9826,00 zł na organizację  wycieczek szkolnych dla uczniów. Podczas wycieczek w ramach Przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” uczniowie zwiedzą punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki realizując następujące trasy wycieczek:

 Szkoła Podstawowa w Złotej – klasy I-III

Zamek Królewski w Chęcinach, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie oraz Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.

 Szkoła Podstawowa w Złotej – klasy IV-VIII

Autentyczny fragment muru Getta Warszawskiego , Centrum Nauki Kopernik, Historyczny zespół miasta z Traktem królewskim i Wilanowem

Wkład własny finansowy w wysokości 2457,00 został zapewniony przez Gminę Złota.

Organizacja wycieczek ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

menu-circlecross-circle