Radni odbyli szkolenie "ABC SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO"

Opublikowano: 24 maja, 2024

W czwartek, 23 maja, w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej, odbyło się szkolenie stacjonarne dla Radnych Gminy Złota. W szkoleniu wzięli udział również pracownicy urzędu gminy.

Spotkanie otworzył gospodarz gminy, Wójt Waldemar Podsiadło, który przekazał prowadzenie Pawłowi Broli, na co dzień Sekretarzowi Gminy i Miasta Chęciny, Radnemu Rady Powiatu Kieleckiego. Trener, wykładowca akademicki, podzielił się swoją wiedzą nie tylko czysto teoretyczną, ale również doświadczeniem praktycznym w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego.

Głównym tematem szkolenia było kompleksowe omówienie zagadnień związanych ze sprawowaniem funkcji radnego w JST zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przygotowanie do pełnienia roli radnego w kadencji 2024-2029.

szkolenie

menu-circlecross-circle