Ruszają zapisy do Klubu "Senior+" w Chrobrzu

Opublikowano: 25 maja, 2021

Od dnia 26 maja mieszkańcy Gminy Złota mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w zajęciach, które będą prowadzone w nowo powstałym Klubie Senior+ w Chrobrzu. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 2020, edycja 2020 (Moduł I).

Deklaracje uczestnictwa będą przyjmowane w siedzibie Klubu przy ul. Chrobrego 16 (budynek Domu Ludowego) od środy do piątku w godz. od 15:00 do 20:00.

Jeżeli jesteś:

 • mieszkańcem Gminy Złota w wieku 60+,
 • osobą nieaktywną zawodowo,
 • chcesz żyć w sposób aktywny,
 • chcesz pomóc sobie i innym.

Zostań uczestnikiem Klubu Senior + w Chrobrzu!

O przyjęciu do Klubu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby osób chętnych, stworzona zostanie lista rezerwowa.
----------------------------------
Klub „Senior +” w Chrobrzu zapewni wsparcie 25 seniorom nieaktywnym zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia będącymi mieszkańcami Gminy Złota.

Celem głównym Klubu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączenie społeczne osób  starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolego seniorów.

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Klub „Senior +” w Chrobrzu to w szczególności:

 • organizacja czasu wolnego seniorów,
 • warsztaty z rękodzieła,
 • warsztaty kulinarne,
 • zajęcia pobudzające aktywność ruchową
 • zajęcia kulturalno oświatowe (m.in. wyjścia do teatru/kina),
 • zajęcia edukacyjne (spotkania m.in. z policjantem, pielęgniarką, zajęcia przy użyciu technik informatycznych,  zajęcia mające na celu trening pamięci),
 • zajęcia sportowo – rekreacyjne,
 • zajęcia aktywizujące społecznie,
 • zajęcia wokalno – muzyczne,
 • możliwość korzystania z telewizji oraz komputera i Internetu.
menu-circlecross-circle