Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

Klub Senior +

flaga i godło

Gmina Złota realizuje zadanie „Utworzenie Klubu Senior +” dofinansowane z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2021.

Wartość zadania: 251 026,66 zł. Dofinansowanie: 200 000,00 zł (79,67%).

Program realizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego.

Klub powstaje w Pełczyskach. Modernizacja obejmuje roboty ogólnobudowlane, wymianę instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, a także remont schodów z podestem i pochylnią dla niepełnosprawnych. Zainstalowane zostanie C.O. oraz wentylacja i klimatyzacja. Pomieszczenia zostaną wyposażone w meble oraz sprzęt AGD. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec października 2021 roku, a planowane rozpoczęcie zajęć w Klubie Senior + w Pełczyskach, to początek 2022 roku.

menu-circlecross-circle