Sesja nadzwyczajna

Opublikowano: 21 kwietnia, 2022

Sesja nadzwyczajna 22 kwietnia  2022 r. godz. 9: 00 w sali GBP w Złotej.

Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwały określającego zakres pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Złota na 2022 rok.
  2. Interpelacje i zapytania.
  3. Wolne wnioski.
  4. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie obrad.
menu-circlecross-circle