Sesja Rady Gminy - porządek

Opublikowano: 28 czerwca, 2023

Na podstawie art. 20 ust.3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.), Wójt Gminy Złota wnioskuje o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym. Proponowana data  tj. 3 lipiec 2023 r. godz. 12:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością wprowadzenia zmian w uchwałach.

Porządek obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Złota stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wniosku.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/349/2023 Rady Gminy Złota z dnia 31 maja w sprawie przekształcenia szkoły Podstawowej w Złotej w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej poprzez likwidację Szkoły Filialnej im. Jana Jasińskiego w Miernowie o stopniu organizacyjnym klas I-III z oddziałem przedszkolnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/350/2023 Rady Gminy Złota z dnia 31 maja w sprawie przekształcenia szkoły Podstawowej w Złotej w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Chrobrzu o stopniu organizacyjnym klas I-III z oddziałem przedszkolnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Złota na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad.
menu-circlecross-circle