Silny wiatr/1

Opublikowano: 4 stycznia, 2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(1), jędrzejowski(1), kazimierski(1), Kielce(1), kielecki(1), konecki(1),
opatowski(1), ostrowiecki(1), pińczowski(1), sandomierski(1), skarżyski(1), starachowicki(1),
staszowski(1), włoszczowski(1)
Ważność od godz. 00:00 dnia 05.01.2023 do godz. 20:00 dnia 05.01.2023
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w
porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich.

menu-circlecross-circle