Spotkanie robocze w sprawie wejścia w życie ustawy o OSP

Opublikowano: 13 stycznia, 2022

W dniu 11.01.2022 roku w siedzibie tutejszej Komendy odbyło się spotkanie robocze mające na celu omówienia Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która obowiązuje od dnia 1.01.2022 r. W zebraniu udział wzięli Burmistrzowie, Wójtowie, pracownicy Urzędów Gmin realizujący sprawy ochrony przeciwpożarowej oraz Prezesi Zarządów Gminnych OSP. Głównym tematem spotkania było omówienie zagadnień wypłat świadczeń ratowniczych dla druhów OSP spełniających wymagania nałożone Ustawą. Następnie Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie podziękował wszystkim druhom OSP za udział w działaniach ratowniczych w 2021 roku oraz przedstawił plan  zadań przewidzianych do realizacji w 2022 roku.

Źródło: PSP Pińczów

spotkanie w psp

menu-circlecross-circle