Sprawdzono stan oznakowania dróg

Opublikowano: 15 maja, 2024

W dniu 14 maja dokonano oceny stanu oznakowania dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Złota. Komisja w składzie której weszli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Urzędu Gminy Złota, dokonała sprawdzenia bieżącego stanu oznakowania i wytypowała najbardziej newralgiczne i niebezpieczne miejsca, które wymagają interwencji w pierwszej kolejności.

Wymienione zostaną uszkodzone znaki oraz uzupełnione, w miejscach w których zostały zdemontowane.

Pamiętajmy, że oznakowanie drogowe ma służyć naszemu bezpieczeństwu.

oznakowanie

menu-circlecross-circle