STOP POŻAROM TRAW I LASÓW!

Opublikowano: 15 marca, 2022

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

W 2022 r. na terenie powiatu pińczowskiego odnotowano już 45 pożarów traw i suchej roślinności. Tylko w miniony weekend pińczowscy strażacy interweniowali przy 20-stu tego typu pożarach, gdzie w działania ratowniczo-gaśnicze zaangażowane były 54 zastępy PSP
i OSP, łącznie 216 strażaków.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami  wypalanie traw jest zabronione,

 a za wykroczenia tego typu grożą m.in.  następujące sankcje:

– wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł

– jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie mienie lub życie, można trafić do więzienia nawet na 10 lat!

PIŃCZOWSCY STRAŻACY APELUJĄ O NIEWYPALANIE SUCHEJ ROŚLINNOŚCI!

Opracowanie: st. kpt. Mateusz Tarka na podstawie materiałów kampanii „Stop pożarom traw”

Zdjęcia: archiwum KP PSP Pińczów

menu-circlecross-circle