Trwa rekrutacja do OHP!

Opublikowano: 7 czerwca, 2022

Masz problemy z nauką ?  Chcesz ukończyć szkołę?  Zdobyć ciekawy zawód?

Zapisz się do OHP 😊

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach rozpoczyna rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat do hufców pracy, ośrodków szkolenia i wychowania na nowy rok szkolny 2022/2023.

Zapraszamy osoby, które mają problemy z nauką i nie radzą sobie z nią w normalnym trybie nauczania. Zgłaszać mogą się także ci młodzi ludzie, których rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej.

OHP umożliwiają uzupełnienie wykształcenia w szkole podstawowej dla dorosłych (klasa VII i VIII) i z oddziałami przysposabiającymi do pracy (klasa VII i VIII), szkołach branżowych I stopnia oraz w szkoleniach zawodowych w formie kursowej.

Po konsultacjach z naszymi doradcami zawodowymi każdy kandydat do OHP może wybrać zawód, którego zechce się uczyć. Listę i charakterystykę zawodów w naszych jednostkach OHP znajdziesz tutaj: https://dokariery.pl/oferta-zawodow

Naszym celem jest pomóc Ci z odwagą spojrzeć w przyszłość, służyć wsparciem w rozwoju osobistym i zawodowym.

TYLKO U NAS DOŚWIADCZONA KADRA PEDAGOGICZNA ZAPEWNI CI POMOC W UZUPEŁNIENIU WYKSZTAŁCENIA, ZDOBYCIU ZAWODU i ZNALEZIENIU PRACY:

*doradzamy, jakie zawody w przyszłości będą cieszyć się największym zainteresowaniem pracodawców,

*organizujemy czas wolny, wypoczynek, zajęcia kulturalne i sportowe, staramy się pomóc w rozwoju osobowości i zainteresowań.

ZGŁASZAJĄC SIĘ DO NAS:

 • uzupełnisz wykształcenie,
 • zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w systemie pozaszkolnym realizując rzemieślniczą naukę zawodu,
 • zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w renomowanych zakładach funkcjonujących na lokalnym rynku pracy,
 • przygotowanie zawodowe odbędziesz na statusie młodocianego pracownika na podstawie umowy o pracę, otrzymasz wynagrodzenie, skorzystasz z urlopu wypoczynkowego,
 • masz możliwość uczestniczenia w bezpłatnych kursach zawodowych i warsztatach dotyczących aktywnych metod poszukiwania pracy.

Praktyczne przygotowanie zawodowe prowadzone jest we własnych nowych warsztatach produkcyjno-szkoleniowych w 13-1 OSiW w Starachowicach oraz 13-2 OSiW w Jędrzejowie lub u pracodawców  na podstawie porozumień oraz na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z młodocianymi pracownikami – uczestnikami OHP (13-1 w Skarżysku-Kamiennej, 13-3 Hufiec Pracy w Kielcach, 13-5 Hufiec Pracy w Końskich, 13-2 OSiW w Jędrzejowie i 13-3 OSiW w Pińczowie).

W ośrodku szkolenia i wychowania w Starachowicach, Jędrzejowie i Pińczowie czekają na młodzież miejsca w internatach, bezpłatne wyżywienie oraz całodobowa opieka i wsparcie wychowawców.

W każdej jednostce prowadzone są różne programy i zajęcia z edukacji kulturalnej, artystycznej, filmowej, historycznej, patriotycznej, obywatelskiej, zdrowotnej, ekologicznej; treningi zapobiegania agresji i autodestrukcji; spotkania integracyjne; warsztaty plastyczne i fotograficzne; zajęcia sportowo-rekreacyjne i turystyczne.

Młodzież może uczestniczyć w projektach współfinansowanych ze środków unijnych.

plakat

Uczestnictwo w OHP jest dobrowolne i bezpłatne.

Ogólne kryteria przyjęcia uczestnika do OHP do wszystkich typów jednostek na miejsca dochodzące oraz stacjonarne: http://www.swietokrzyska.ohp.pl/warunki-uczestnictwa-w-ohp/

Skontaktuj się z nami!

Zespół Kształcenia, Wychowania i Rozwoju Zawodowego w ŚWK OHP w Kielcach, tel. 41 200 17 55.

Więcej informacji na stronie dokariery.pl

Kontakt do jednostek OHP na terenie województwa świętokrzyskiego:

 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach – bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w internacie OHP, ul. Hutnicza 10, 27- 200 Starachowice, tel. 41 274 85 06
 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie - bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w internacie OHP, ul. Przemysłowa 9d, 28-300 Jędrzejów, tel. 41 386 21 64
 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pińczowie – bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w internacie OHP, ul. Spółdzielcza 4, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 61 93
 • Hufiec Pracy w Skarżysku – Kamiennej, ul. Rejowska 99/105, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 252 52 82
 • Hufiec Pracy w Kielcach, ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce, tel. 41 263 37 37
 • Hufiec Pracy w Końskich, ul. Mieszka I 1, 26-200 Końskie, tel. 41 372 37 19

Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z wybraną jednostką OHP lub wejdź na www.droga.dokariery.pl  - „strefa rekrutacji” pod adresem: https://dokariery.pl/rekrutacja

lub: www.ohp.pl pod adresem: https://ohp.pl/rekrutacja-2021

menu-circlecross-circle